Ga naar hoofdinhoud

Meer kwaliteit – Meer rendement – Meer milieuwinst

BAGGING MACHINE

Baggen is een flexibele, veelzijdige techniek voor opslag en verwerken van veevoeders en biomassa. Niet meer ruimte benutten dan er product is en het vermijden van grote investeringen in sleufsilo’s. Bij het inslurven van veevoeders en biomassa wordt er ingezet op meer kwaliteit, meer rendement en meer milieuwinst.

BaggingMachine-EU

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

BaggingMachine-ZuidHolland
Back To Top